SPLG KPM: Login Sistem Pengurusan Latihan Guru Online

e SPLG kpm : Login esplg kpm Sistem Pengurusan Latihan Guru Secara Online

esplg splg kpm

Selama ini kalangan guru berhadapan dengan pelbagai isu beban tugas guru yang terlampau banyak.

Contohnya guru berdepan dengan masalah terhadap banyak data yang bertindah yang dibuat secara manual, satu demi satu dan mengambil masa yang terlalu lama untuk menghantar butiran data ke Bahagian Pendidikan Guru(BPG) di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN Perak), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

Dan itu sebablah sistem e splg guru online dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini semua seleras dengan perkembangan teknologi maklumat (ICT) hari ini.

Dengan adanya sistem ini, ia akan membantu kalangan guru2 menyimpan dan kemaskini rekod latihan guru secara online yang ia diintegrasi dan boleh disemak dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

Senarai Kandungan Penting:

esplg: 4 Perkara Penting SPLG KPM

1) Anda boleh terus login splgkpm online melalui pautan ini, https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/

Sistem ini terbahagi kepada dua iaitu suldp dan satu lagi adalah modul individu

  • Untuk mengetahui samada anda dapat kenaikan pangkat atau tidak guna sistem online epangkat

login esplg guru

2) Dengan sistem yang baru ini ia boleh menampung pengguna sejumlah 480,000 guru bersama-sama dengan kakitangan 10,019 sekolah dan juga kakitangan di 141 PPD serta kakitangan 16 Jabatan Pendidikan negeri JPN, 27 Institut Pendidikan Guru, 1 English Language Teaching Centre ELTC, 15 kolej Matrikulasi dan bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM

3) Ia akan membantu untuk menyimpan segala maklumat dan informasi berkenaan program kursus dan latihan sepanjang guru berkhidmat

4) Banyak kebaikan dan feadh diperolehi dengan sistem splkpm login ini di mana pemantau sekolah sekolah di Malaysia menajdi lebih berkesan dan efektif, masalah birokrasi dapat dikurangkan, segala info yang diperlukan dapat diperolehi dengan mudah dan pantas oleh semua pihak yang berkepentingan walau di mana sahaja samada di laptop, telefon pintar (smartphone) ataupun di tablet.

Tidak perlu lagi hantar lagi berbakul bakul dokomen yang diisi secara manual sebelum ini