Mak Siti yang tinggal di rumah pprt, dalam pembentangan Bajet 2021 telah menerima banyak bantuan kerajaan Malaysia termasuk Bantuan Sara Hidup BSH, Bantuan Prihatin Rakyat BPR 2021 dan juga bantuan ibu tunggal kerana nama tersenarai dalam ekasih tahun 2020