Cara Bayar Zakat Fitrah Online 2021

Senarai Lengkap cara bayar Zakat Fitrah online Seluruh Negeri 2021

cara bayar zakat fitrah online 2021

Majlis Agama Islam setiap negeri telah menetapkan kadar yang diumumkan berdasarkan nilai satu gantang Baghdad beras yang majoriti penduduk Islam di negeri masing-masing makan.

Dinasihatkan bahawa pembayaran zakat fitrah oleh umat Islam adalah kepada amil yang mempunyai kad kuasa dan resit bayaran yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam.

Bagi membolehkan golongan yang layak disempurnakan mendapat agihan sebelum Hari Raya Aidlfitri adalah sebaik-baiknya bayaran ditunaikan di awal Ramadhan.

Berikut di bawah kami berkongsi senarai lengkap kadar zakat fitrah seluruh negeri untuk 2021.

Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2020

Sepertimana yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Di bawah ini adalah kadar bayaran dan harga zakat fitrah bagi setiap individu untuk tahun 2020 (1441 Hijrah) bagi seluruh negeri Malaysia termasuk Johor, Kuala Lumpur KL, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang Penang dan Pahang

1. Zakat Fitrah Johor

Kadar zakat Fitrah bagi Johor yang diumumkan muij adalah :
a) RM7.00
b) RM10.00

Kaedah Pembayaran adalah melalui :

1) Bayaran atas talian iaitu :

 • i) Laman Sesawang Johor Online Payment – https://onlinepayment.johor.gov.my
 • ii) Zakat Johor Online Payment
  – Penggunan berdaftar melalui https://epayment.maij.gov.my
  – Fastpay melaui https://fitrah.maij.gov.my
 • iii) Aplikasi SnapNpay

BACA SINI: Dapatkan bantuan raya di sini sekarang

2. Zakat Fitrah Kedah

Kadar Fitrah bagi Kedah adalah :
a) RM5.00
b) RM7.00
c) RM14.00
d) RM21.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :

1) Amil fitrah yang dilantik; atau
2) Bayaran atas talian :

 • i) Laman sesawang Asnaf Care https://asnafcare.com.my
 • ii) Laman sesawang Jom Zakat https://jomzakatkedah.com.my
 • iii) Aplikasi Zakat On Touch (ZOT) http://bit.ly/zotkdh (IOS dan Android)

3. Zakat Fitrah Kelantan

Kadar Fitrah bagi Kelantan adalah :
a) RM7.00 (Namun, adalah digalakkan membayar kadar fitrah RM14.00 dan RM21.00 berdasarkan harga beras yang dimakan)

Kaedah pembayaran adalah melalui :
1) Amil fitrah yang dilantik; atau
2) Bayaran atas talian :

 • i) QR Code
 • ii) Financial Process Exchange (FPX) melalui https://zakat.e-maik.my
 • iii) Aplikasi MyMaik eZakat Payment
 • iv) Laman sesawang ejen-ejen bank (16 bank)
 • v) SMS

4. Zakat Fitrah Melaka

Kadar Fitrah bagi Melaka adalah :
a) RM7.00
b) RM14.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :
1) Amil fitrah yang dilantik; atau
2) Bayaran atas talian :

 • i) QRPay Bank Muamalat
 • ii) Laman sesawang www.izakat.com

5. Zakat Fitrah Negeri Sembilan

Kadar Fitrah bagi Negeri Sembilan adalah :
a) RM7.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :
1) Amil fitrah yang dilantik**; atau
2) Bayaran atas talian :

 • i) Aplikasi SnapNPay
 • ii) Aplikasi ZakatN9
 • iii) Portal Pembayaran Zakat melalui www.zakatns2u.biz
 • iv) JomPAY
  **(Mengikut keputusan pihak pengurusan, keperluan amil hanya diberikan kepada pegawai PBMaINS)

6. Zakat Fitrah Pahang

Kadar Fitrah bagi Pahang adalah RM7.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :

1. Bayaran atas talian FPX melalui https://ezakat.muip.gov.my/zakatfitrah

7. Zakat Fitrah Perak

Kadar Fitrah bagi Perak adalah :
a) RM7.00
b) RM14.00
c) RM21.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :

1. Amil fitrah yang dilantik; atau
2. Bayaran atas talian :
i) QRPay Maybank

 • ii) Aplikasi GoPauZ
 • iii) Aplikasi SnapNPay
 • iv) FPX melalui www.maiamp.gov.my;

8. Zakat Fitrah Perlis

Kadar Fitrah bagi Perlis adalah :
a) RM7.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :

1. Amil fitrah yang dilantik; atau
2. Bayaran atas talian :

 • i) Aplikasi SnapNPay

9. Zakat Fitrah Pulau Pinang Penang

Kadar Fitrah bagi Pulau Pinang adalah :
a) RM7.00
b) RM16.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :

1) Amil fitrah yang dilantik; atau
2) Bayaran atas talian :

10. Zakat Fitrah Selangor

Kadar Fitrah bagi Selangor adalah :

a) RM7.00
b) RM14.00
c) RM21.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :

1. Amil fitrah yang dilantik; atau
2. Bayaran atas talian :
i) Aplikasi e-dompet Boost
ii) Aplikasi e-dompet GoPayZ
iii) FPX melalui portal eZakatPay di pautan https://fpx.zakatselangor.com.my/

 • iv) QR Code
 • v) Portal MyEG login boleh digunakan untuk bayar secara online zakat fitrah
 • vi) Pos Online
 • vii) Laman sesawang Ejen-Ejen Bank (9 buah bank)

11. Zakat Fitrah Terengganu

Kadar Fitrah bagi Terengganu adalah :
a) RM7.00

Kaedah pembayaran adalah melalui :
1. Amil fitrah yang dilantik; atau
2. Bayaran atas talian :

 • i) Aplikasi SnapNPay
 • ii) FPX melalui pautan http://www.maidam.gov.my.index.php

12. Zakat Fitrah Sarawak

Kadar Fitrah bagi Sarawak adalah :
a) RM7.00

Kaedah pembayaran pula adalah melalui :
1. Amil fitrah yang dilantik; atau
2. Bayaran atas talian :

 • i) Maybank2U
 • ii) Aplikasi SnapNPay
 • iii) Portal MyEG
 • iv) Aplikasi Tabung Baitulmal Sarawak
 • v) Portal Pelanggan TBS (Baitulmal Kamek)

13. Zakat Fitrah Sabah

Kadar zakat Fitrah bagi Sabah adalah :

a) RM6.00
b) RM7.50

Kaedah pembayaran pula adalah melalui :

1) Amil fitrah yang dilantik; atau
2) Bayaran atas talian :

 • i) Aplikasi SnapNPay
 • ii) Portal MyEG
 • iii) JomPAY
 • iv) Laman sesawang Ejen-Ejen Bank

14. Zakat Fitrah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kadar zakat Fitrah bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan adalah :
a) RM5
b) RM7

Kaedah pembayaran pula adalah :

1) Amil fitrah yang dilantik; atau
2) Kaunter PPZ – MAIWP, atau
3) Bayaran atas talian:

 • i) Laman sesawang Ejen-Ejen Bank (14 buah bank);
 • ii) Melalui portal PPZ: fitrah.zakat.com.my
 • iii) Portal MyEG
 • iv) Pos Online
 • v) PayHalal
 • vi) U-Mobile

Kadar zakat sepadan dengan harga beras yang menjadi makanan asasi masing-masing hendaklah dipilih oleh setiap pembayar zakat.

 • Contohnya jika beras daripada jenis Super Tempatan dijadikan makanan harian untuk umat Islam di negeri Melaka dan perlu membayar sebanyak RM7.
 • Manakala bagi mereka yang menjadikan makanan hariannya daripada beras import termasuklah beras basmathi, beras wangi dan seumpamanya perlu membayar kadar RM14.

Cara Bayaran Zakat Fitrah Online

Bagi memudahkan anda semak pautan untuk Cara bayar zakat fitrah online bagi setipa negeri termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kl, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang Penang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak, Johor, Selangor dan Perlis seperti di bawah ini.

PERKARAPAUTANNYA
KUALA LUMPURzakat2u.com.my
SABAHappszakat.sabah.gov.my
SARAWAKpelanggan.tbs.org.my
TERENGGANUepay.maidam.gov.my
KELANTANzakat.e-maik.my
PERLISmaips.gov.my
PULAU PINANGzakatpenang.com/jompay
KEDAHjom.zakatkedah.com.my
PAHANGzakatpahang.my/index.php/bayar-zakat
PERAKezakat.maiamp.gov.my
SELANGORfpx.zakatselangor.com.my
MELAKApay2.izakat.com
NEGERI SEMBILANzakatns2u.biz/fitrah/
JOHORfitrah.maij.gov.my

Diharapkan perkongsian 

Semoga ibadah puasa yang kita jalankan pada tahun ini lebih baik dan sempurna daripada tahun-tahun sebelumnya.

Keberkatan Ramadhan ini marilah kita rebut dengan berpuasa, berzakat dan memperbanyak amal-amal kebaikan.

Selamat menyambut Ramadhan buat anda semua.