Contoh Soalan Ujian Lisan Bahasa Melayu & Bertutur PT3 BM 2020

Ujian Lisan Bertutur Bahasa Melayu PT3 BM. Contoh Soalan?

ujian lisan

Perjuangan calon PT3 diteruskan lagi.

Ia apabila bermula hari ini berlangsungnya ujian bertutur Bahasa Melayu PT3 dan juga Ujian Lisan Bahasa Melayu PT3.

Yang mana hanya untuk matapelajaran dan subjek Bahasa Melayu dan speaking test Bahasa Inggeris sahaja.

Cuma kali ini MyPT3 akan memfokuskan Ujian Bertutur Bahasa Melayu PT3 dan Ujian Lisan Bahasa melayu PT3  Peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 terlebih dahulu untuk artikel ini.

Format Soalan Ujian Lisan Bertutur Bahasa Melayu PT3?

Ujian Lisan Bertutur Bahasa Melayu ini terbahagi kepada dua iaitu

 • Ujian Lisan Mendengar : Pelajar dikehendaki memberikan respon dan jawapan secara bertulis melalui audio yang telah dipasangkan di dalam kelas atau di dalam dewan
 • Ujian Bertutur : Pelajar akan memberikan jawapan terhadap soalan yang dikeutarakan secara lisan
 • Jumlah markah? 30 markah
 • Tempoh ujian? : 10 hingga 30 minit
 • Tajuk soalan akan diberikan berdasarkan sukatan Bahasa Melayu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3
 • Apa yang dititikberatkan dalam pemberian markah (konstruk)? Penggunaan tatabahasa, kosa kata, Bertatasusila, fasih dan bermakna, sebutan, intonasi dan nada.

Di bawah ini MYpt3.com kongsikan juga contoh soalan ujian bertutur PT3 Bahasa Melayu yang boleh dijadikan rujukan bagi menambahkan lagi bekalan dan mempertingkatkan persiapan anda.

Ada terdapat 16 muka surat untuk anda semak di bawah ini…

Ada yang juga yang bertanya apakah tajuk ujian lisan Bahasa Melayu PT3 BM. Antaranya contoh tajuk yang popular yang boleh anda buat latihan daripada sekarang ialah :

 • Cara-cara menghargai orang tua
 • Kepentingan amalan tolong menolong
 • Usaha-usaha membantu Orang Kurang Upaya (OKU)
 • Faedah mempunyai kawan yang banyak
 • Ciri-ciri pelajar cemerlang
 • Teknik belajar yang berkesan
 • Kepentingan mata pelajaran Sejarah
 • Usaha-usaha melahirkan atlet bertaraf antarabangsa
 • Cara-cara mempopularkan permainan tradisional
 • Sukan ke arah perpaduan
 • Usaha-usaha memajukan industry pelancongan
 • Industri kraf tangan
 • Kepentingan industry pertanian
 • Industri perikanan