SPS SSO Kpm: Pautan Sistem Single On Login

SPS SSO KPM Sistem Single On, KPM beri login Mudah APDM, EMIS Eoperasi?

sps

Pelbagai rungutan yang boleh kita dengar daripada kalangan guru dengan sistem yang dilihat speerti kacau bilau dan tidak terurus?

Dengan perkembangan teknologi ICT hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperkenalkan beberapa portal dan sistem online.

Ini bagi memudahkan pengurusan sekolah dan kalangan guru hari ini.

Terbaru dan terkini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperkenalkan sistem online yang dikenali dengan SPS SSO Sistem Single On.

Apa itu SPS SSO Kpm

Sebelum ini dengan pelbagai portal dan sistem online yang disediakan oleh KPM menyebabkan guru perlu ingat dengan pelbagai ID pengguna dan kata kunci untuk akses ke setiapnya.

PERKARABUTIRANNYA
Sistem Semakan OnlineKLIK SINI

Dengan sistem online ini, dengan hanya satu akses sahaja yang mana untuk pergi ke mana-mana sistem online yang di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan hanya satu ID dan kata kunci sahaja. Tidak pelru banyak kali.

sps sso

Untuk makluman anda ada beberapa portal yang boleh anda akses dengan menggunakan sistem ini antara lainnya ialah e operasi, EMIS, eGraduan, EProfil e Prestasi, ePangkat, egtukar dan juga apdm aplikasi Pengkalan Data Murid

Mudah bukan sekarang ini? Tetapi anda diingat untuk untuk log out setiap kali anda tidak menggunakannya lagi

P/S : Mypt3 juga dimaklumkan ada lebih banyak kemaskinikan dan penambaikan di masa akan datang. Sama-sama kita semua nantikan.

PP/S : Adakah anda berpuas hati dengan prestasi portal sp sso kpm ini?

Baca Lagi 4 Info Berkaitan Di Bawah

Scroll to Top