SSO Kpm: Login Sistem Pengurusan Sekolah SPS

Sistem pengurusan sekolah SPS SSO KPM login, kementerian pendidikan mudahkan anda login APDM kpm, EMIS Eoperasi?

sps sso kpm login

Pelbagai rungutan yang boleh kita dengar daripada kalangan guru dengan sistem yang dilihat speerti kacau bilau dan tidak terurus?

Dengan perkembangan teknologi ICT hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperkenalkan beberapa portal dan sistem online.

Ini bagi memudahkan pengurusan sekolah dan kalangan guru hari ini.

Terbaru dan terkini, KPM memperkenalkan sistem sistem pengurusan sekolah sso kementerian pendidikan

Senarai Kandungan Penting:

Apa itu SPS SSO Kpm

Sebelum ini dengan pelbagai portal dan sistem online yang disediakan oleh KPM menyebabkan guru perlu ingat dengan pelbagai ID pengguna dan kata kunci untuk akses ke setiapnya.

PERKARABUTIRANNYA
Sistem Semakan Onlinehttps://sps1.moe.gov.my/indexsso.php

Dengan sistem onlineĀ ini, dengan hanya satu akses sahaja yang mana untuk pergi ke mana-mana sistem online yang di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan hanya satu ID dan kata kunci sahaja. Tidak pelru banyak kali.

sistem pengurusan sekolah sso

Untuk makluman anda ada beberapa portal yang boleh anda akses dengan menggunakan sistem ini antara lainnya ialah e operasi, EMIS, eGraduan, EProfil e Prestasi, ePangkat, keputusan egtukar dan juga apdm online aplikasi Pengkalan Data Murid

Mudah bukan sekarang ini? Tetapi anda diingat untuk untuk log out setiap kali anda tidak menggunakannya lagi

P/S : Mypt3 juga dimaklumkan ada lebih banyak kemaskinikan dan penambaikan di masa akan datang. Sama-sama kita semua nantikan.

PP/S : Adakah anda berpuas hati dengan prestasi portal sp sso kpm ini?