Contoh Soalan Speaking Test PT3 Ambition dan Littering?

Contoh Soalan Speaking Test PT3 Ambition dan Littering?

speaking test pt3

MyPT3 ditanya oleh calon PT3 tips dan persediaan bagi menghadapi persediaan speaking test PT3.

Antaranya, apakah agaknya soalan yang akan keluar bagi tajuk-tajuk seperti tajuk theme environment, friendship, school discipline, littering, balanced diet, camping, ambition.

Masing-masing tidak pasti apakah soalan yang akan keluar ketika speaking test PT3 berlangsung nanti terutamanya tajuk seperti ambition dan littering.

Speaking Test PT3 Ambition dan Littering?

Apa yang MyPT3 ingin katakan di sini, guru-guru akan memberikan apa sahaja soalan akan mereka akan meminta anda memberikan jawapan dan bercakap mengenai tajuk tersebut. Mereka akan memberikan anda masa untuk anda berfikir tentang tajuk tersebut sebelum anda bermula speaking test PT3.

Nasihat MyPT3 sebelum anda melangkah masuk ke dalam bilik ujian lisan, anda perlukan tenangkan fikiran anda, kosongkan fikiran anda berfikir secara universal untuk beberapa idea yang bakal anda bentangkan. Jangan biarkan anda tersangkut ataupun tidak lancar ketika menyampaikan jawapan anda. Ini pastinya akan menjejaskan markah anda kelak ketika berlangsung exam dan ujian tersebut.

Bercakap tentang apa sahaja yang terlintas di fikiran anda. Usah mengambil berat mengenai tatabasa dan sebagainya, yang penting kelancaran anda memberikan jawapan. Yakinlah pada diri anda yang mana anda mampu lakukan yang terbaik.

Jikalau ditanya berikan 5 contoh nilai-nilai murni bagi setiap tajuk soalan yang dikemukakan.

Categories KPM

Leave a Comment