Contoh Cadangan Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk

Contoh Cadangan Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk Geografi PT3

cadangan kegiatan ekonomi

Berdasarkan tugasan PT3 Geografi, pastinya diketahui yang mana para pelajar Tingkatan 3 perlu membuat kajian lapangan mengenai kegiatan ekonomi dan pekerjaan utama penduduk di kawasan dan lokasi tempat tinggal anda ataupun di sekitar sekolah anda.

Yang mana terdapat 4 perkara yang terdapat tugasan Geografi PT3 yang perlu disiapkan termasuklah :

  1. konsep, definisi, maksud dan takrifan kegiatan ekonomi
  2. latarbelakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan grafik yang sesuai dengan pekerjaan dan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan kajian tersebut
  3. cadangan usaha meningkatkan penduduk di kawasan tersebut
  4. kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan dikawasan kajian anda dan alasannya.

Untuk artikel kali Mypt3 suka untuk berkongsi panduan dan contoh karangan seperti di bawah ini berkenaan contoh cadangan dan cara meningkatkan pendapatan penduduk yang mana pelajar Tingkatan 3 perlu menjelaskan, menerangkan dan dihuraikan secara relevan dan disertakan sekali dengan contohnya

Cadangan Usaha Meningkat pendapatan Penduduk Di Lokasi Anda

Semak artikel contoh di bawah ini :

Mypt3 nasihatkan kepada pelajar Tingkatan 3 supaya memberikan lebih daripada 3 cara meningkatan pendapatan penduduk disertakan contoh dan huraian yang relevan bagi meningkatkan peluang anda mendapat markah yang lebih tinggi oleh pemeriksa.