Bangunan Bersejarah di Perak Sejarah PT3 : Muzium Negeri Perak

Bangunan Bersejarah di Perak Sejarah PT3 : Muzium Negeri Perak

bangunan bersejarah perak

Terdapat banyak senarai bangunan bersejarah yang terdapat di Perak antaranya adalah Muzium Negeri Perak. Pada artikel ini kali ini, kami akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan sejarah bangunan Muzim Perak.

Oleh itu, anda boleh mendapat sedikit pencerahan dan membuat rujukan mengenai Muzium Perak berdasarkan informasi di bawah.

Pelajar PT3 juga boleh menggunakan medium yang disediakan ini bagi menyiapkan tugasan sejarah PT3 anda.

Diharapkan dengan perkongsian ini, pelajar PT3 khususnya warga Perak dapat menyelesaikan kerja kursus PT3 2016 anda dengan jayanya.

Bangunan Bersejarah Perak : Sejarah Pembinaan Muzium Negeri Perak

Muzium Negeri Perak terletak di Taiping, Perak.

Kenapa ia merupakan bangunan bersejarah Perak ini cukup penting di malaysia? Ini kerana Muzium Perak merupakan muzium yang tertua di Semenanjung Malaysia

Inggeris telah mengasaskan pembinaan bangunan ini pada tahun 1883. Bermula pada tarikh ini, bangunan muzium telah dibina dan pada tahun 1886, ia mula digunakan.

Namun begitu, dari semasa ke semasa dan secara berperingkat, kerja-kerja pembesaran bangunan ini giat dijalankan hinggalah pada tahun 1903, ia siap dengan sepenuhnya.

Leonard Wray Junior, seorang pengusaha kebun bunga di Larut telah diarahkan oleh Sir Hugh Low, Residen British untuk mengumpulkan bahan-bahan yang merangkumi bahan sejarah dan lain-lain untuk ditempatkan di muzium yang telah dirancang dan dicadangkan akan dibina di Perak pada tahun 1883. Pembinaan muzium di Perak ini adalah di atas usaha Residen British pada ketika itu.

Pelantikan Kurator pertama Muzium Perak telah diberikan kepada Leonard Wray Junior setelah tertubuhnya muzium bersejarah ini. Pada ketika itu, Muzium Perak berada di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

Spesimen / Struktur Senibina Muzium Perak

Bermula pada tahun 1883, pembinaan bangunan utama dan perkembangan Muzium Perak mula dilaksanakan dan reka bentuk bangunan ini berkekalan hingga tahun 1886.

Pada tahun 1889, penambahan serambi belakang dan hadapan telah dilakukan dan diikuti pada tahun 1891, ruang di sebelah barat telah ditambah.

Disebabkan ruang yang tidak cukup untuk menempatkan dan mempamerkan bahan-bahan pamerah yang semakin bertambah, penambahan satu lagi ruang telah dibuat di Muzium Perak pada tahun 1979.

Satu lagi tambahan ruang iaitu balai hadapan telah dilaksanakan pada tahun 1979 di Muzium Perak, sementara itu pada bulan Mei 1981, balai sejarah Negeri Perak pula dibina.

Dengan penambahan segala ruang yang telah dibina, ruang kepada pameran sejarah negeri Perak dapat diberikan khususnya di balai sejarahnya. Terdapat 5,000 bahan di Muzium Perak yang boleh didapati sehingga kini seperti bahan-bahan kebudayaan orang Melayu dan Orang Asli, spesimen binatang, seramik dan lain-lain lagi.

Sejarah / Tujuan Pembinaan

Tujuan bangunan bersejarah Perak ini didirikan atas usaha-usaha Sir Hugh Low bagi mengumpulkan bahan-bahan warisan sejarah dan budaya masyarakat pribumi di Semenanjung Tanah melayu pada ketika itu.

Etnologi dan antroplogi tempatan adalah antara elemen-elemen bahan yang dikumpul dan dipamerkan di muzium tersebut.

Pada ketika itu, terdapat balai-balai Pra-Sejarah, Ethnologi, Ekonomi dan Zoologi.

Fungsi / Pemulihan Bangunan

Muzium ini adalah yang tertua yang menyimpan dan mengumpulkan banyak koleksi pameran sejarah.

Kira 5 rangka binatang, 117 jenis ikan, 637 ekor burung, 15 ekor, reptilia dan 127 ekor binatang yang telah dingin dibekukan adalah antara koleksi yang telah dikumpulkan muzium ini dari tahun 1889.

Selain itu, kira-kira 500 batang pokok terkandung pada bahagian herbarium dan kira-kira 412 barangan pada bahagian etnologi serta akhir sekali, pada bahagian arkeologi terdapat 107 barang batu.

Muzium Perak sehingga kini masih berdiri teguh dan kukuh yang di dalamnya tersimpan dan terpamer pelbagai tinggalan-tinggalan sejarah dan warisan budaya penduduk Tanah Melayu khususnya masyarakat pribumi di semenanjung Tanah Melayu buat tatapan dan tontonan generasi pada masa akan datang.