≡ Menu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Takrifan dan Konsep Kegiatan Ekonomi : Tugasan Geografi PT3

Takrifan dan Konsep Kegiatan Ekonomi : Tugasan Geografi PT3

Calon pelajar peperiksaan Tingkatan 3 kali Tugasan Geografi PT3 ini telah pun diminta untuk membuat persediaan yang rapi bagi menerang dan menjelaskan takrifan dan konsep kegiatan ekonomi secara umum yang mana merujuk kepada pekerjaan penduduk di kawasan kajiian yang anda lakukan.

konsep kegiatan ekonomi

Pembahagian markah bagi bahagian yang meminta anda menjelaskan konsep kegiatan ekonomi adalah berjumlah 5 markah yang mana pastinya segala penerangan anda yang disertakan dengan

  1. fakta yang lengkap,
  2. huraian yang jelas
  3. yang mana turut disertakan dengan contoh boleh membantu anda mendapatkan markah penuh dalam bahagian ini.

Jikalau berdasarkan semakan Mypt3 bagi maksud dan takrifan kegiatan ekonomi merujuk kepada Buku Teks Tingkatan 3 adalah kegiatan dan aktiviti yang dijalankan oleh manusia dan penduduk setempat contohnya yang boleh mendatangan nilai, pulangan dan pendapatan seperti perladangan, pertanian, pembalakan dan macam-macam lagi.

Bersama-sama ini kami berikan contoh kepada anda anda konsep dan takrifan kegiatan ekonomi ang dimahukan pemeriksa anda.

Konsep Kegiatan Ekonomi dan Contoh Takrifan, Definisi

Maksud, definisi dan konsep kegiatan ekonomi adalah kegiatan dan aktiviti yang mendatangkan nilai, pulangan pendapatan sekaligus membantu menjana sumber kewangan dan membuka peluang pekerjaan. (1markah) Terdapat tiga pecahan sektor melibatkan ekonomi utama di Malaysia, antaranya ialah sektor Primer, sektor Skunder dan juga sektor Tertier (1 markah).

Bagi sektor primer, contohnya seperti pertanian, pembalakan, perikanan (1 markah). Sektor sekunder pula membabitkan sektor perindustrian termasuklah pengilangan, pembuatan atau pengeluaran. (1 markah). Akhir sekali, pelancongan, perdagangan, pengangkutan, pembankan, dan juga pelancongan tergolongan dalam kumpulan sektor tertier. (1 markah).

Nah….sekarang ini senang-senang anda sudah mendapat 5 markah penuh dengan memberikan takrifan dan konsep ekonomi mengikut format Tugasan Geografi PT3 kali ini.

KLIK SINI : Contoh Kegiatan Ekonomi dan Bahan Rujukan

Sambung Baca Lagi Informasi dan Artikel Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Contoh Draf Peta Lakar Geografi Pt3 : Simbol dan P... Contoh Draf Peta Lakar Geografi Pt3 aka Peta Topografi. Simbol, Petunjuk, justifikasi. Contoh cara membuat tafsiran dan mentafsir peta lakar Tingkatan...
Lembaga Peperiksaan Malaysia Pt3 : Kerja Kursus Se... Lembaga Peperiksaan Malaysia Pt3 : Kerja Kursus Sejarah dan Folio Geografi Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM adalah satu jabatan yang telah diberikan ...
Soalan Geografi PT3 Tingkatan 3 Keluar, Kegiatan E... Soalan Geografi PT3 Tingkatan 3 Keluar : Kegiatan Ekonomi Setelah menunggu ke sekian lamanya akhirnya soalan PT3 Geografi, akhirnya keluar juga s...
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

pt3

PERHATIAN! Jikalau anda pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Tingkatan 3, anda dijemput untuk sertai Study Group Facebook PT3 2017 dengan cara KLIK SINI.

1) Berbincang dan bertanya secara terus secara ekslusif dengan rakan-rakan online yang lain
2) Mengetahui soalan ramalan, contoh soalan dll
3) Tips persediaan menghadapi peperiksaan besar PT3
4) Semuanya adalah PERCUMA. Sertainya sekarang…

Next post:

Previous post:

Pt3 2018 by Mypt3.com

Pt3 2018 by Mypt3.com