Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
≡ Menu

Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik?


Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik?

Tidak cukup kerja kursus geografi pt3 anda jikalau tidak disertakan bersama objektif kajian geografi pt3.

objektif kajian geografi

Butiran akan dikemaskinikan daripada masa ke semasa untu anda. Berdasarkan tajuk yang diberikan sebelum ini ia dalah berkaitan dengan sistem pengangkutan. Oleh itu berdasarkan kajian MYpt3 ini adalah antara objektif kajian geografi pt3 yang dilihat sesuai dan boleh dimuatkan dalam folio anda.

Anda boleh tulis berdasarkan contoh di bawah ini yang boleh dimuatkan dalam kerja kursus geografi pt3.

Contoh ObjekTif Kajian Geografi Pt3

Bersama-sama ini objektif kajian geografi pt3 yang telah saya lakukan bagi tujuan untuk kajian di kawasan pilihan saya di ……………. (nama kawasan kajian anda) bagi menyiapkan peta lakar yang berasaskan peta topografi.

  1. Penjelasan disebalik maksud, konsep dan juga latar belakang ciri fizikal dan juga ciri budaya di …………………….(kawasan kajian)
  2. Melukis peta lakar berasaskan peta topografi dan ditafsirkan di …………………(kawasan kajian)
  3. Senarai potensi besar yang ada di kawasan berlorek di kawasan kajian untuk dimajukan
  4. Kenalpasti dan Senarai masalah dan halangan yang boleh menyebabkan kawasan berlorek di kawasan kajian sukar dimajukan
  5. Berikan cadangan, penambahbaikan dan juga segala usaha yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan halangan yang ada di ………………………………………….. (kawasan kajian)

Apa sudah siap sahaja objektif kajian geografi pt3 anda anda boleh mula menggunapakai beberapa kaedah kajian tugasan yang boleh digunapakai bagi mendapat data yang tepat dan menyeluruh.

Antara yang boleh digunapakai adalah :

  • borang soal selidik ke atas kalangan responden yang telah anda pilih untuk mendapatkan dapatkan yang pelbagai dan terperinci mengenai pengalaman mereka sepanjang menggunapakai sistem pengangkutan tersebut.
  • pemerhatian yang boleh anda lakukan di lokasi sekitar kawasan kajian anda

Sambung Baca Lagi Informasi dan Artikel Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2018 Kerja Kursus Ting... Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2018 Kerja Kursus Tingkatan 3 Untuk maklumat adik-adik semua Tugasan Geografi Pt3 ini. khusus pelajar Tingkatan 3 untuk...
Contoh Peta Lakar Geografi Pt3 aka Peta Topografi.... Contoh Peta Lakar Geografi Pt3 aka Peta Topografi. Simbol dan Petunjuk Berbanding tahun-tahun sebelumnya, Mypt3 boleh katakan yang mana tahun kerja k...
Jadual Kerja Geografi PT3 Kerja Kursus Geografi : ... Jadual Kerja Geografi PT3 Kerja Kursus Geografi : Kegiatan Ekonomi Pastinya bermula semalam lagi hingga 3 Julai 2015 adalah tempoh paling sibuk bag...

pt3

PERHATIAN! Jikalau anda pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Tingkatan 3, anda dijemput untuk sertai Study Group Facebook PT3 2017 dengan cara KLIK SINI.

1) Berbincang dan bertanya secara terus secara ekslusif dengan rakan-rakan online yang lain
2) Mengetahui soalan ramalan, contoh soalan dll
3) Tips persediaan menghadapi peperiksaan besar PT3
4) Semuanya adalah PERCUMA. Sertainya sekarang…

Next post:

Previous post: