≡ Menu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik?

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik bagi Kerja kursus Geografi pt3 2018

Tidak cukup kerja kursus geografi pt3 anda jikalau tidak disertakan bersama objektif kajian geografi pt3. Butiran akan dikemaskinikan daripada masa ke semasa untu anda. Berdasarkan tajuk yang diberikan sebelum ini ia dalah berkaitan dengan kajian guan tanah di kawasan setempat.

objektif kajian geografi

Oleh itu berdasarkan kajian MYpt3 ini adalah antara objektif kajian geografi pt3 yang dilihat sesuai dan boleh dimuatkan dalam folio anda.

Anda boleh tulis berdasarkan contoh di bawah ini yang boleh dimuatkan dalam tugasan kerja kursus geografi pt3.

Senarai Contoh ObjekTif Kajian Geografi Pt3

Bersama-sama ini objektif kajian geografi pt3 yang telah saya lakukan bagi tujuan untuk kajian di kawasan pilihan saya di ……………. (nama kawasan kajian anda) bagi menyiapkan kajian taburan guna tanah yang berasaskan peta peta lakar (peta topografi)

 1. Senarai latar belakang kawasan kajian
 2. Lukis peta lakar (peta topografi) melibatkan taburan guan tanah di kawasan kajian
 3. Mentafsir peta lakar (peta topografi) yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian
 4. Sila Mengenalpasti satu jenis guna tanah di kawasan kajian dan menghuraikan faktor mempengaruhi guna tanah tersebut
 5. Mengenalpasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam sekitar yang telah dikaji di kawasan kajian
 6. Langkah, Cadangan dan usaha usaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut
 7. Pembentangan laporan geografi pt3

KLIK : Jadual Kerja Geografi PT3

Senarai Contoh Objektif Kajian Geografi Pt3 2017

 1. Penjelasan disebalik maksud, konsep dan juga latar belakang ciri fizikal dan juga ciri budaya di …………………….(kawasan kajian)
 2. Melukis peta lakar geografi berasaskan peta topografi dan ditafsirkan di …………………(kawasan kajian)
 3. Senarai potensi besar yang ada di kawasan berlorek di kawasan kajian untuk dimajukan
 4. Kenalpasti dan Senarai masalah dan halangan yang boleh menyebabkan kawasan berlorek di kawasan kajian sukar dimajukan
 5. Berikan cadangan, penambahbaikan dan juga segala usaha yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan halangan yang ada di ………………………………………….. (kawasan kajian)

Apa sudah siap sahaja objektif kajian geografi pt3 anda anda boleh mula menggunapakai beberapa kaedah kajian tugasan yang boleh digunapakai bagi mendapat data yang tepat dan menyeluruh.

Antara yang boleh digunapakai adalah :

 • borang soal selidik ke atas kalangan responden yang telah anda pilih untuk mendapatkan dapatkan yang pelbagai dan terperinci mengenai pengalaman mereka sepanjang tinggal di kawasan kajian anda melibatkan kajian guna tanah
 • pemerhatian yang boleh anda lakukan di lokasi sekitar kawasan kajian anda

Sambung Baca Lagi Informasi dan Artikel Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3 : Kajian Guna Ta... Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3 : Maksud Kajian Guna Tanah Kerja Kursus Geografi Pt3 Ada beberapa cara teknik, cara atau kaedah kajian geografi pt3...
Kerja Kursus Geografi PT3 2018 Tingkatan 3: Pandua... Contoh tugasan folio Kerja Kursus Geografi PT3 2018 Tingkatan 3: Panduan Tugasan bagi kajian taburan guna tanah dengan peta lakar? Alhamdulillah, rat...
Senarai Faktor Guna Tanah di Cameron Highland Geog... Punca mempengaruhi petempatan perniagaan, Sebab dan menghuraikan Faktor Guna Tanah petempatan perniagaan di Cameron Highland Kawasan Kajian Kerja Kurs...
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

pt3

PERHATIAN! Jikalau anda pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Tingkatan 3, anda dijemput untuk sertai Study Group Facebook PT3 2017 dengan cara KLIK SINI.

1) Berbincang dan bertanya secara terus secara ekslusif dengan rakan-rakan online yang lain
2) Mengetahui soalan ramalan, contoh soalan dll
3) Tips persediaan menghadapi peperiksaan besar PT3
4) Semuanya adalah PERCUMA. Sertainya sekarang…

Next post:

Previous post:

Pt3 2018 by Mypt3.com

Pt3 2018 by Mypt3.com