≡ Menu

Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik?

Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik?

Tidak cukup kerja kursus geografi ptp3 anda jikalau tidak disertakan bersama objektif kajian geografi pt3.

objektif kajian geografi

Butiran akan dikemaskinikan daripada masa ke semasa untu anda. Berdasarkan tajuk yang diberikan sebelum ini ia dalah berkaitan dengan sistem pengangkutan. Oleh itu berdasarkan kajian MYpt3 ini adalah antara objektif kajian geografi pt3 yang dilihat sesuai dan boleh dimuatkan dalam folio anda.

Antaranya ialah :

Senarai ObjekTif Kajian Geografi Pt3

  1. Penjelasan disebalik maksud, konsep dan juga takrifan bagi sistem pengangkutan
  2. Senarai dan juga menjelaskan jenis sistem pengangkutan di lokasi kajian yang anda lakukan (contohnya jikalau di Sarawak adalah di kawasan pedalaman adalah bot)
  3. Kenalpasti dan Senarai masalah pengangkutan yang seringkali dihadapi di lokasi kajian yang dilakukan
  4. Berikan cadangan menambahbaik dan membaiki sistem pengangkutan di kawasan kajian
  5. Menyemai nilai-nilai murni dan menerapkan elemen patrotisme dalam kajian

Apa sudah siap sahaja objektif kajian geografi pt3 anda anda boleh mula menggunapakai beberapa kaedah kajian tugasan yang boleh digunapakai bagi mendapat data yang tepat dan menyeluruh.

Antara yang boleh digunapakai adalah :

  • borang soal selidik ke atas kalangan responden yang telah anda pilih untuk mendapatkan dapatkan yang pelbagai dan terperinci mengenai pengalaman mereka sepanjang menggunapakai sistem pengangkutan tersebut.
  • pemerhatian yang boleh anda lakukan di lokasi sekitar kawasan kajian anda

Sambung Baca Lagi Informasi dan Artikel Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Cadangan Sistem Pengangkutan Pt3 2016 : Senarai Pe... Cadangan Sistem Pengangkutan Pt3 2016 : Senarai Penambaikan Kerja Khusus Geografi? Pastinya semua calon PT3 sudah sedia maklum bahawa anda dikehendak...

pt3

PERHATIAN! Jikalau anda pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Tingkatan 3, anda dijemput untuk sertai Study Group Facebook PT3 2017 dengan cara KLIK SINI.

1) Berbincang dan bertanya secara terus secara ekslusif dengan rakan-rakan online yang lain
2) Mengetahui soalan ramalan, contoh soalan dll
3) Tips persediaan menghadapi peperiksaan besar PT3
4) Semuanya adalah PERCUMA. Sertainya sekarang…

Next post:

Previous post: