≡ Menu

Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2016 Kerja Kursus Tingkatan 3

Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2016 Kerja Kursus Tingkatan 3

Untuk maklumat adik-adik semua Tugasan Geografi Pt3 ini. khusus pelajar Tingkatan 3 untuk Tugasan Geografi Pt3 ada terbagi kepada 3 bahagian yang perlu anda sudahkan.

contoh geografi pt3

Iaitu perancangan yang memperuntukkan 10 markah, proses awal pula ada 20 markah manakala proses akhir adalah jumlah markah yang terbanyak iaitu 70 markah.

Seperti biasa masa yang diperuntukkan untuk kerja Kursus Geografi diberikan masa sekitar 3 minggu lama untuk anda jalankan kajian dan siapkan Tugasan geografi Pt3 yang diberikan kepada anda.

Untuk kerja kursus Geografi PT3 2016 kali ini, kami akan berkongsi dengan anda semua senarai panduan, maklumat, contoh geografi pt3 jawapan terbaik dan tips berguna bagi tugasan kerja kursus Geografi PT3 2016 yang tajuk kajian kes berkaitan dengan sistem pengangkutan.

Butirannya boleh anda semak seperti di bawah ini :

1) Contoh geografi Pt3 : Perancangan (10 markah)
Perancangan yang terperinci, berasas dan juga jelas perlu disediakan oleh kalangan pelajar Tingkatan 3. Semestinya hasil kerja haruslah dengan sepenuh hati bagi mendapat jumlah markah yang maksimum

Apa yang perlu anda lakukan di bahagian ini ialah :

 1. Jadual kerja
 2. Agihan kerja
 3. Objektif kajian
 4. Kaedah Kajian

2. Contoh Geografi Pt3 : Proses Awal (20 markah)
Semestinya bahan kajian perlu disediakan untuk menyoakan Tugasan geografi Pt3 dengan pelbagai kaedah kajian yang dipilih berserta sumber rujukan asli yang telah pun diperolehi bagi mendapatkan hasil kajian yang relevan.

Oleh itu, apa yang perlu lakukan adalah :

 1. menyediakan borang soal selidik geografi pt3 kepada responden anda masing-masing sebagai sebahagian daripada rujukan pada ketika nada sedang menjadi kajian
 2. senarai sumber rujukan dan gambar perlu disertakan sekali

3) Contoh geografi pt3 : Proses Akhir (70 markah)
Dengan peruntukkan markah yang banyak semestinya banyak intipati yang perlu anda masukkan antaranya ialah

 1. Grafik (10 markah) : Gambar yang disertakan dengan susunan yang betul di mana merangkumi Tajuk, idea, dan intipati yang betul dan jelas
 2. Konsep (5 markah) : Konsep perlu dijelaskan dan disertakan juga contoh yang relevan
 3. Punca atau Faktor dan masalah (15 markah) : Berdasarkan tajuk yang diberikan jelaskan punca dan faktor terjadinya masalah secara jelas dan relevan bersertakan contoh yang melibatkan lokasi kajian yang dilakukan
 4. Kesan (20 markah) : Berikan kesan kejadian dan masalah yang terjadi disebalik tajuk yang diberikan dengan penjelasan dan huraian yang terbaik
 5. Langkah Mengatasi atau Cadangan mengatasi (20 markah) : Senaraikan cadangan mengatasi atau langkah mengatasi disenaraikan tajuk yang diberikan. Berikan huraian setepat mungkin

Contoh Geografi Pt3 2016 : Jawapan Kerja Kursus?

Contoh geografi Pt3 2016 melibatkan jawapan terbaik akan dikongsikan kepada seperti di bawah ini. Nantikan!

Ini adalah tips berguna yang kami akan kongsikan dalam menentukan tajuk kajian geografi PT3 2016 anda

‘Pengangkutan’ adalah satu tajuk umum dan meluas, Tajuk kajian boleh divariasikan mengikut kesesuaian kandungan kajian geografi PT3 2016 anda.

Tajuk kajian yang menunjukkan pelbagai jenis pengangkutan hendaklah dipilih oleh calon. Dengan berpandukan dan merujuk tajuk tersebut, jenis-jenis pengangkutan sama ada di laut, udara dan darat yang terdapat di kawasan kajian boleh diklasifikasikan oleh calon.

Perkara Butiran
3.1 Konsep dan Takrifan Sistem Pengangkutan Sistem pengangkutan hendaklah dijelaskan dengan membuat kenyataan iaitu dari segi maksud / definisi yang ringkas; padat dan berinformasi.
Anda boleh rujuk contoh konsep dan takrifan dengan KLIK SINI
3.2 Bina Carta Pai / Graf dan Jadual Yang Bersesuaian Berkaitan Pengangkutan Di Kawasan Kajian Rujukan dan contoh jadual dan carta pai / graf akan disertakan
3.3 Masalah Pengangkutan Yang Dialami dan Dihadapi Di Kawasan Kajian Dikenal Pasti dan Dihuraikan Butirannya Masalah dan kes pengangkutan berhubung dengan penggunan di kawasan kajian hendaklah dikenalpasti dan dihuraikan iaitu dengan memfokuskan kepada jenis kenderaan yang dipilih sahaja.
Anda boleh rujuk contoh masalah pengangkutan dengan KLIK SINI
3.4 Cadangan Penambahbaikan Yang Boleh Dilakukan Terhadap Pengangkutan di Kawasan Kes Kajian Rujukan dan contoh cadangan penambaikan boleh terus KLIK DI SINI
3.5 Contoh borang soal selidik pt3 2016 terbaik KLIK DI SINI

p/s : Maklumat dan tips yang kami kongsikan ini masih lagi di peringkat awal dan MyPT3 akan kemaskini dari semasa ke semasa dengan maklumat dan informasi yang lengkap. Contoh Geografi PT3 Jawapan 2016 akan turut kami sertakan untuk rujukan calon PT3 2016.

PP/S : Semoga dengan perkongsian ini, anda akan mendapat sedikit pencerahan dan informasi untuk menjalankan kerja kursus Geografi PT3 2016.

Sambung Baca Lagi Informasi dan Artikel Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Cadangan Sistem Pengangkutan Pt3 2016 : Senarai Pe... Cadangan Sistem Pengangkutan Pt3 2016 : Senarai Penambaikan Kerja Khusus Geografi? Pastinya semua calon PT3 sudah sedia maklum bahawa anda dikehendak...

pt3

PERHATIAN! Jikalau anda pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Tingkatan 3, anda dijemput untuk sertai Study Group Facebook PT3 2017 dengan cara KLIK SINI.

1) Berbincang dan bertanya secara terus secara ekslusif dengan rakan-rakan online yang lain
2) Mengetahui soalan ramalan, contoh soalan dll
3) Tips persediaan menghadapi peperiksaan besar PT3
4) Semuanya adalah PERCUMA. Sertainya sekarang…

Next post:

Previous post: