Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
≡ Menu

Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2018 Kerja Kursus Tingkatan 3


Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2018 Kerja Kursus Tingkatan 3

Untuk maklumat adik-adik semua Tugasan Geografi Pt3 ini. khusus pelajar Tingkatan 3 untuk Tugasan Geografi Pt3 ada terbagi kepada 3 bahagian yang perlu anda sudahkan.

contoh geografi pt3

Iaitu perancangan yang memperuntukkan 10 markah, proses awal pula ada 20 markah manakala proses akhir adalah jumlah markah yang terbanyak iaitu 70 markah.

Seperti biasa masa yang diperuntukkan untuk kerja Kursus Geografi diberikan masa sekitar 3 minggu lama untuk anda jalankan kajian dan siapkan Tugasan geografi Pt3 yang diberikan kepada anda.

Untuk kerja kursus Geografi PT3 2018 kali ini, kami akan berkongsi dengan anda semua senarai panduan, maklumat, contoh geografi pt3 jawapan terbaik dan tips berguna bagi tugasan kerja kursus Geografi PT3 2018 yang tajuk kajian kes berkaitan dengan peta lakar yang berasaskan kepada peta topografi di kawasan pilihan anda

Butirannya boleh anda semak seperti di bawah ini :

1) Contoh geografi Pt3 : Perancangan (10 markah)
Perancangan yang terperinci, berasas dan juga jelas perlu disediakan oleh kalangan pelajar Tingkatan 3. Semestinya hasil kerja haruslah dengan sepenuh hati bagi mendapat jumlah markah yang maksimum

Apa yang perlu anda lakukan di bahagian ini ialah :

  1. Jadual kerja
  2. Agihan kerja
  3. Objektif kajian
  4. Kaedah Kajian

2. Contoh Geografi Pt3 : Proses Awal Geografi Pt3 (20 markah)
Semestinya bahan kajian perlu disediakan untuk menyoakan Tugasan geografi Pt3 dengan pelbagai kaedah kajian yang dipilih berserta sumber rujukan asli yang telah pun diperolehi bagi mendapatkan hasil kajian yang relevan.

Oleh itu, apa yang perlu lakukan adalah :

  1. menyediakan borang soal selidik geografi pt3 kepada responden anda masing-masing sebagai sebahagian daripada rujukan pada ketika nada sedang menjadi kajian
  2. Senarai sumber rujukan dan gambar perlu disertakan sekali
  3. Menyediakan draf peta lakar dengan menggunapakai simbol dan petunjuk peta yang tepat
  4. Menyenaraikan potensi, halangan dan masalah, cadangan

3) Contoh geografi pt3 : Proses Akhir (70 markah)
Dengan peruntukkan markah yang banyak semestinya banyak intipati yang perlu anda masukkan antaranya ialah :

a) Menghuraikan latar belakang ciri fizikal dan ciri budaya di kawasan kajian dengan tepat (5 markah)

b) Lukisan Peta lakar perlu mempunyai beberapa elemen penting termasuklah tajuk, Simbol peta topografi (simbol kedai, simbol hutan), petunjuk peta, arah mata angin, bingkai, mentafsir peta lakar bersama justifikasi dengan baik sekali
– Draf dan lukisan peta lakar mestilah tepat dan lengkap (15 markah)
– mentafsir peta lakar dan perkaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya (8 markah)
– Kongsikan sebab disebalik pemilihan kawasan yang dilorekkan (4 markah)

c) Huraian potensi kawasan berlorek di kawasan kajian dimajukan (10 markah)

d) Huraian halangan dan masalah kawasan berlorek di kawasan kajian dimajukan

e) Huraian cadangan, usaha dan langkah-langkah di kawasan berlorek di kawasan kajian dimajukan (8 markah)

f) Pembentangan dilakukan dengan baik sekali di mana disandarkan kepada fakta yang tepat (8 markah)

g) Tugasan dilakukan mengikut contoh geografi PT3 yang terbaik di mana mengikut susunan dan format yang dipaparkan secara kemas dan teratur (2 markah)

Contoh Geografi Pt3 2018 : Jawapan Kerja Kursus?

Contoh geografi Pt3 jawapan 2018 melibatkan jawapan terbaik dikongsikan kepada seperti di bawah ini. Boleh mula semak semua pautan di bawah ini. Ada 30 halaman kesemuanya. Jangan tertinggal walau satu pun.

Bil. Perkara Halaman Pautannya
1. Penghargaan 1 KLIK SINI
2. Pengenalan 1 KLIK SINI
3. Jadual Kerja 2 KLIK SINI
4. Tajuk 4 KLIK SINI
5. Objektif Kajian 4 KLIK SINI
6. Contoh Kaedah Kajian 5 KLIK SINI
7. Latar Belakang Ciri Fizkal dan Budaya Kawasan Kajian 7 KLIK SINI
8. Contoh Peta Lakar Kawasan Kajian 9 KLIK SINI
Contoh Kedua bagi Peta lakar untuk Rujukan Tambahan KLIK SINI
9. Potensi Untuk Memajukan Kawasan Berlorek 16 KLIK SINI
10. Halangan Untuk Memajukan Kawasan Berlorek 21 KLIK SINI
11. Usaha dan Cadangan Untuk Mengatasi Halangan dan Masalah Memajukan Kawasan Berlorek 23 KLIK SINI
12. Rumusan Geografi Pt3 2018 26 KLIK SINI
13. Borang Soal Selidik Geografi PT3 - KLIK SINI
14. Sumber Rujukan 27 KLIK SINI

p/s : Maklumat dan tips yang kami kongsikan ini masih lagi di peringkat awal dan MyPT3 akan kemaskini dari semasa ke semasa dengan maklumat dan informasi yang lengkap. Contoh Geografi PT3 Jawapan 2018 akan turut kami sertakan untuk rujukan calon PT3 2018.

PP/S : Semoga dengan perkongsian ini, anda akan mendapat sedikit pencerahan dan informasi untuk menjalankan kerja kursus Geografi PT3 2018. Sebarkan kepada kenalan dan rakan sekelas anda, untuk manfaat bersama.

Sambung Baca Lagi Informasi dan Artikel Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Contoh Peta Lakar Geografi Pt3 aka Peta Topografi.... Contoh Peta Lakar Geografi Pt3 aka Peta Topografi. Simbol dan Petunjuk Berbanding tahun-tahun sebelumnya, Mypt3 boleh katakan yang mana tahun kerja k...
Jadual Kerja Geografi PT3 Kerja Kursus Geografi : ... Jadual Kerja Geografi PT3 Kerja Kursus Geografi : Kegiatan Ekonomi Pastinya bermula semalam lagi hingga 3 Julai 2015 adalah tempoh paling sibuk bag...
Kaedah Kajian Geografi PT3 : Peta Lakar aka Peta T... Kaedah Kajian Geografi PT3 : Peta Lakar aka Peta Topografi Ada beberapa cara teknik, cara atau kaedah kajian geografi pt3 yang boleh digunapakai ba...

pt3

PERHATIAN! Jikalau anda pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Tingkatan 3, anda dijemput untuk sertai Study Group Facebook PT3 2017 dengan cara KLIK SINI.

1) Berbincang dan bertanya secara terus secara ekslusif dengan rakan-rakan online yang lain
2) Mengetahui soalan ramalan, contoh soalan dll
3) Tips persediaan menghadapi peperiksaan besar PT3
4) Semuanya adalah PERCUMA. Sertainya sekarang…

Next post:

Previous post: